Hyundai Kona 2.0 AT
  • Phân khúc : CUV
  • Trả góp từ : 250 triệu
Hyundai Kona 2.0AT đặc biệt
  • Phân khúc : CUV
  • Trả góp từ : 137 triệu
Hyundai kona 1.6 Turbo
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : 265 triệu