HYUNDAI TUCSON

Hyundai Tucson 2.0 ( Đặc biệt ) xăng
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : 300 triệu
Hyundai Tucson 1.6 ( Turbo )
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : 310 triệu
Tucson 2.0L xăng
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : 300 triệu
Hyundai Tucson 2.0 ( Đặc biệt ) dầu
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : 310 triệu