HYUNDAI SANTAFE

Hyundai Santafe 2.4 ( xăng , tiêu chuẩn)
 • Phân khúc : SUV
 • Trả góp từ : 370 triệu
Hyundai Santafe 2.4 ( xăng cao cấp )
 • Phân khúc : SUV
 • Trả góp từ : 415 triệu
Hyundai Santafe 2.2 ( dầu, đặc biệt)
 • Phân khúc : SUV
 • Trả góp từ : 415 triệu
Santafe 2.2L dầu, bản thường
 • Phân khúc : SUV
 • Trả góp từ : 375 triệu
Hyundai Santafe 2.4 ( Đặc biệt )
 • Phân khúc : SUV
 • Trả góp từ : 410 triệu
Hyundai Santafe 2.2 ( Dầu, bản cao cấp)
 • Phân khúc : SUV
 • Trả góp từ : 420 triệu