HYUNDAI SANTAFE

Hyundai Santafe 2.4 ( xăng , tiêu chuẩn)
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : Liên hệ
Hyundai Santafe 2.2 ( Dầu, bản cao cấp)
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : Liên hệ
Hyundai Santafe
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : 419 triệu
Hyundai Santafe 2.4 ( Đặc biệt )
  • Phân khúc : SUV
  • Trả góp từ : Liên hệ